Stichting Copa biedt verschillende trainingen en workshops aan. Deze kunnen zowel van toepassing zijn op deelnemers als op hun omgeving.

Autime Belevings Circuit

Zo biedt Stichting Copa bijvoorbeeld het Autisme Belevings Circuit. Mensen met autisme begeleiden begint met autisme te begrijpen. Door ons zelf te laten ervaren welke moeilijkheden autisme in het alledaagse leven met zich meebrengt, kan goed worden ervaren met het AutismeBelevingsCircuit.

De workshop Ervaar Autisme is voor mensen zonder Autisme. Tijdens de workshop wordt stilgestaan wat er bekend is over Autisme, wordt er stil gestaan bij de verklaringstheorieën Theorie of Mind, Executieve Functies, Centrale Coherentie en  Contextblindheid. Deelnemers doorlopen vervolgens 10 opdrachten in tweetallen die een mogelijke “autistische” beleving oproepen. Aansluitend wordt er na besproken wat de opdrachten met autisme te maken hadden en wat dit voor informatie geeft om autismevriendelijker te zijn.

Rots en Water

Daarnaast biedt Stichting Copa het Rots en Water programma. Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Faalangst training

Ook biedt Stichting Copa training op het gebied van faalangst. De trainers van Stichting Copa hebben een afgeronde opleiding Psychologie en hebben op basis van protocollen en behandelingen een traject voor faalangst ontwikkelt. Deze is flexibel inzetbaar en per persoon toepasbaar op verschillende gebieden.