Thomas Leijser

Met veel plezier houd ik me al jaren bezig met het begeleiden en coachen van jongeren en volwassenen met een hulpvraag. Mijn werkstijl is te beschrijven als mensgericht. Dit houdt in dat ik uitga van de wensen en behoeften van deelnemers. Doelen die gesteld worden zullen hierdoor reëel en haalbaar zijn. Ik werk dus graag met mensen in plaats van aan mensen.

Naast mijn werkzaamheden als psycholoog in mijn praktijk in Wijchen heb ik onder andere ervaring in ambulante hulpverlening, dagbesteding en hulpverlening op verschillende leefgroepen waarbij gedragsstoornissen en sociaal-emotionele problematiek centraal stonden.

Hier heb ik gezien hoe belangrijk activering en zingeving is voor een “rijk en gelukkig leven”. Maar ook hoe vaak dit helaas blijft liggen. Vandaar het besluit om hier samen met integere, gedreven en passievolle collega’s meer focus op te leggen.

Wil je ons beter leren kennen? Kom dan een keer een COPA koffie doen.

Sven Arts

Als zorgverlener zet ik mij in om een positieve verandering te weeg te brengen voor mensen, bedrijven, organisaties of scholen.

Ik kom bij mensen thuis als ambulant begeleider. Ik kom op scholen en bij instellingen/bedrijven met de workshop Ervaar Autisme. Dit om te kijken hoe zij ‘autismevriendelijker’ kunnen zijn.

Als je iets wilt veranderen of veranderd wil hebben zul je zelf iets of alles moeten veranderen. Natuurlijk kan je in je eentje niet alles veranderen maar het begint wel bij jezelf. 10 jaar werk ik als ZZP’er en werk ik solistisch om levens van andere vorm te geven. Nu is het tijd om samen te werken met andere zorgprofessionals om meer impact te bewerkstelligen.

Wie snel wilt reizen reist alleen, wie ver wil komen reist samen. Ik help je graag verder op weg naar jouw bestemming!

Let’s COPA

Harm Koenders

Mijn naam is Harm Koenders en ik ben een 42 jarige Brabander, die al enige jaren in Nijmegen woont. Ik heb twee jonge kinderen van 7 en 9 jaar. In mijn vrije tijd klus ik graag en ondersteun ik voetbaltrainingen van de kinderen. Zelf doe ik aan aikido en Braziliaans jiu jitsu sinds kort. Ik houd van gezelligheid zoals kaarten met vrienden en ga graag met familie en vrienden naar een concert of festival. Wintersport vind ik geweldig omdat je dan activiteit en gezelligheid kan combineren.

Sinds 2007 werk ik met name met mensen, die ASS, AD(H)D, ontwikkelingsproblematiek hebben of licht verstandelijk beperkt zijn. Dat zijn voornamelijk jongeren en jong volwassenen geweest. Mijn kracht zit hem in mijn enthousiasme, mijn inlevingsvermogen en in contact maken tijdens een activiteit om dan jouw verhaal te horen.

Ik wil graag samenwerken en jouw ontwikkeling centraal stellen. Buiten dat ik een diagnose serieus neem en daar rekening mee houd, wil ik vooral jouw als mens blijven zien en ook zo benaderen. Mijn doel is het om het maximalen uit jou te halen en jou zo sterk mogelijk te maken. Dat betekent dat ik geloof in jouw kunnen en jou dan ook zoveel mogelijk zelf wil laten doen. Ik vind het belangrijk om elkaar feedback te geven omdat we namelijk allemaal een leerproces doorlopen. Ik ben er om jouw te ondersteunen in wat nog net niet lukt om je het vervolgens zelf te laten doen vanuit gelijkwaardigheid en respect.

In mijn jongeren jaren lukte het me niet om naar school te gaan door psychische tegenslagen. In die jaren heb ik ook hulp gehad om weer verder te kunnen met mijn leven. Mijn interesse voor psychologie en hoe de mens in elkaar steekt begon te groeien, ook om mijn eigen stuk te begrijpen en grip te krijgen op bijvoorbeeld angst, wat een grote rol speelde in mijn leven door traumatische gebeurtenissen.

In de tijd dat het me niet lukte, opleiding te volgen ben ik fulltime voor zover het kon, bij mijn oom in het bouwbedrijf gaan werken, waar ik al werkte in de vakanties en weekenden. Daar heb ik het vak metselaar geleerd van ervaren metselaars, die het mij leerde.

Daarna ben ik stappen richting opleiding gaan zetten en uiteindelijk heb ik Sociale Psychologie en Stressmanagement gestudeerd en ook afgerond na enkele opleidingen niet te hebben afgerond. Vanaf 2007 ben ik mensen gaan begeleiden, deels vanuit eigen ervaring en deels vanuit kennis van mijn opleidingen en cursussen, die ik ben gaan volgen.

Mijn hart gaat altijd uit naar mensen, die even een steuntje in de rug nodig hebben, naar mensen met een chronische aandoening, naar mensen met psychiatrische problematiek, naar mensen met een licht verstandelijke beperking en eigenlijk naar iedereen, die op een of andere manier niet uit de verf komt, door wat voor omstandigheden ook.

Een tijd lang heb ik gewerkt als zorg coördinator, als psycholoog, als zorgaanbieder binnen de gemeente Nijmegen en als examinator binnen een counseling opleiding.

Het grootste gedeelte van mijn werkervaring ligt binnen de woonbegeleiding van mensen met LVG problematiek, gedragsproblematiek, verslaving, AH(H)D en ASS. Dan heb ik het over de begeleiding en alle randzaken daarom heen. Dat doe ik nog steeds met plezier en met passie.

De begeleiding is de laatste jaren steeds meer komen te liggen op projectmatige, individuele begeleiding bij de cliënt in en rondom huis om deze medemens terug te brengen in een ritme, in een nuttige bezigheid en om de deelnemer te laten ervaren dat hij of zij ook echt wat kan en daar vertrouwen uit kan halen en voldoening. Veelal zijn we bezig geweest binnen het sociale netwerk van de hulpvrager. Dat gaat van samen de slaapkamer schilderen van de moeder(met een beperking) van iemand die ik begeleiding bood, tot tuinieren bij een ander.

Tijdens individuele trajecten, die daadwerkelijk nut hadden, waarmee we anderen mensen geholpen hebben, zag ik vaak de levenslust van persoon weer naar voren komen, ook merkte ik dat je juist door de actie in te gaan vaak ook de ruimte creëert voor wat er dwars zit. Steeds meer en vaker zag ik win-win-win situaties ontstaan. Je bent met elkaar samen een ander aan het helpen. Het biedt afleiding, het biedt mogelijkheden als contact aangaan, het biedt ook ruimte voor wat er dwars zit om dat juist dan eruit te laten mogen komen.

Samen met collega’s Sven en Thomas, die beide ook al jarenlang (ambulante) begeleiding bieden binnen de zorg, zijn we de koppen bij elkaar gaan steken, de interesses gaan delen, onze visies gaan matchen om zo samen de brug te bouwen tussen lokale bedrijven en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om zo een ieder die wil, een mogelijkheid te geven om op zijn of haar tempo weer mee te kunnen doen. Om te laten zien dat iedereen betekenisvol is en een bijdrage kan leveren.