Stichting COPA heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.
Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een penningmeester:

  • Voorzitter is de heer W.M.J. Suijkerbuijk
  • Secretaris is de heer J.J.A. Hoesen
  • Penningmeester is de heer I. F.W. Toonen