1. Doel
De klachtenregeling heeft als doel:

  • Een duidelijk beeld te schetsen wat mensen kunnen doen als zij een klacht hebben.
  • Duidelijkheid geven over wat iemand kan verwachten wanneer een klacht is ingediend.
  • Een beschrijving te geven hoe wij omgaan met klachten en de afhandeling ervan.
  • Ontevredenheid bij klanten zoveel mogelijk weg te nemen of te verminderen.

2. Definitie klacht
Een mondeling of schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar of ontevredenheid over geleverde diensten of over bejegening door personeel. Klachten kunnen betrekking hebben op de inhoud van de dienst of over de wijze waarop de dienst is geleverd.

3. Indienen van klachten

4. Behandeling van klachten
Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 dagen zullen wij inhoudelijk op de klacht reageren.